Pályázat
HÍREINK

Bekerültünk a Boldog Óvodák és Iskolák hálózatába! Indulnak a boldogságórák! Nagyon büszkék vagyunk erre a címre!

ssa

 

Nyári tábor Pannonhalmán

Alapítványunk hagyományos nyári tábora idén Pannonhalmán lesz július 9-13. között, ahova szeretettel várjuk jelenlegi és korábbi kuckós ovisainkat, testvéreiket, barátaikat 5-12 év kor között!

Bővebben...
 

Felvétel
a következő tanévre

16 éve sikeresen, teltházzal működő, 5 csoportos zuglói magánóvodánk a tanév végén iskolába ballagó gyermekeink helyére felvételt hirdet.

Bővebben...
 
Pályázat
img1
img2
img3
img4
img5
img6
img7
img8
img9
img10
img11

Gyakran ismételt kérdések - Családi napközi vagy óvoda?

Gyakran fordulnak az érdeklődő szülők hozzánk olyan kérdésekkel, amelyekből úgy érezzük, nem egyértelmű számukra az óvoda mint köznevelési intézmény és az újonnan létrejött családi napközi, mint szociális és gyermekvédelmi intézmény közötti különbség. Ennek tisztázására készítettük el az alábbi kérdés – felelet összeállítást.

GY. I. K. - Gyakran ismételt kérdések (pdf)

1. Az óvoda nagy hagyományokkal rendelkező köznevelési intézmény. A családi napközi is a köznevelési intézmények közé tartozik?

Nem. Amíg az óvoda szigorúan szabályozott és ellenőrzött köznevelési intézmény, addig a családi napközi se nem köznevelési, se nem gyermekintézmény. Valójában a gyermekvédelmi alapellátások közé tartozó ellátási forma, köznevelési célok megvalósítására nem törekszik.Amíg az óvoda célja az életkornak megfelelő, szigorúan pedagógiai célokat megvalósító nevelés, addig a családi napközi a gyermekek napközbeni ellátásaként családias környezetben, a dolgozó – vagy egyéb ok miatt a gyermekük napközbeni felügyeletét ellátni nem tudó – szülők gyermekeinek életkorhoz igazodó felügyeletét és gondozását nyújtja.

2. A családi napköziben is szakszerűen bánnak és odafigyelnek a gyermekemre?

Igen, de a gyermek életkorának megfelelő, kifejezetten fejlesztő, pedagógiai célú szakszerű nevelése csak az óvodában érhető el.

3. A családi napköziben is hasonló korú gyermekek vannak együtt

Nem. A családi napköziben 20 hetestől 14 éves korig minden korosztály jelen lehet, az óvodára jellemző csoportkialakítás nincs, ilyen jellegű csoportfoglalkozásokról nem beszélhetünk. Ezzel szemben az óvodában szigorúan szabályozott, maximált létszámok alapján kialakított csoportokban folyik a nevelés. Az óvoda képes garantálni, hogy egymáshoz közeli életkorú gyermekek együtt és mégis életkori sajátosságaikra tekintettel elkülönülve vegyenek részt a nevelésben. Az óvodában a csoportok létrehozása kötelező, kialakításuk jogi és szakmai követelmények alapján történik.

4. A családi napközi hasonló épületben, felszerelésekkel működik, mint egy óvoda?

Nem. A családi napközi alapvetően az ellátást nyújtó saját otthonában vagy más családias környezetben működik. Ebből adódóan sem az épületre, sem a berendezésre, sem a környezetre nincsenek szigorú előírások, így nagy különbség van az egyes ellátók között. Ezzel szemben az óvodában minden esetben biztosított a szigorú szabványoknak, szakhatósági követelményeknek megfelelő épület, a térkialakítás, a kötelező eszközök és felszerelések elérhetősége. Mindez lehetővé teszi a gyermek épségének fokozott védelmét és a színvonalas szakmai munkát.

5. A családi napköziben is óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekkel?

Előfordulhat, de nem feltétlenül. A családi napközi működtetéséhez nem szükséges magas szintű szakképzettség, a jogszabályok mindössze egy tanfolyam elvégzését teszik kötelezővé. Kizárólag az óvodában biztosított kötelező jelleggel a gyermekkel való szakszerű foglalkozás felsőfokú végzettségű óvodapedagógusokkal, ezáltal csak az óvoda garantálja, hogy az egész napos nevelési tevékenység során folyamatosan magasan képzett pedagógus szakember foglalkozik a gyermekkel. 

6. A családi napköziben is elérhető az idegen nyelv tanulása, táncoktatás stb.?

A családi napköziben is elérhetők lehetnek bizonyos szolgáltatások, de alapvetően nem az ismeretátadás, a nevelés, hanem a felügyelet, a gondozás és az étkeztetés ellátása a cél. Így az óvodai nevelés képes biztosítani rendszeresen, folyamatosan, a pedagógiai programra épülő további ismeretek, mozgásfejlesztés stb. megvalósítását.

7. A családi napközinek is van jogszabályban előírt felügyeleti kötelezettsége?

Nincs, míg az óvodai nevelés esetében folyamatosan biztosított a jogszabályban előírt szigorú felügyeleti kötelezettség és az ebből fakadó speciális felelősség.  

8. A családi napközi is kiállíthat iskolaérettségi igazolást?

Nem. A tankötelezettség feltételeként szabott iskolaérettség meglétéről kizárólag az óvoda vagy a nevelési tanácsadó adhat hivatalos igazolást.

9. Öt éves gyermek a családi napköziben is teljesítheti az óvodakötelezettségét?

Nem. Az ötödik életévét betöltött gyermek napi négy órát az óvodai nevelésben köteles részt venni, ezt családi napköziben történő részvétellel nem lehet kiváltani.

10. Ha öt éves gyermekem számára a családi napközit választom, jár-e ez valamilyen hátrányos következménnyel?

Igen, többel is. Szakmai szempontból a gyermek iskolai életre való felkészítése elmarad vagy hiányos lesz, ezt a hátrányt pedig nehéz a későbbiekben ledolgozni. Jogi szempontból – az óvodai nevelés alóli felmentés sajátos esetét kivéve – az óvodakötelezettség megszegésével szabálysértés valósul meg. Mindez alapján jelenleg az óvodai nevelés öt éves kortól jogszerűen nem kerülhető meg. Várhatóan 2014 szeptemberétől pedig már nem öt, hanem három éves kortól lesz kötelező az óvodai nevelés.